Utvidgade möjligheter att avlägsna deltagare i - Regeringen

3222

Rapport ordningsvakt - Polisen

Av 13 S polislagen framgår att om  Den nya polislagen preciserar polisens befogenheter. 21.7.2011 13:49:55 EEST | Sisäasiainministeriö / Inrikesministeriet. Dela. Statsrådet har i dag den 21 juli  av C Wågemark · 1999 — Polislagen. 41. Lagen om 13 § Yttrandefriheten och demonstrationsfriheten får begränsas Demonstrationen är en i någon mån organiserat arrangemang13. Utförlig titel: Polislagen, en kommentar, Nils-Olof Berggren och Johan Munck Förkortningar 12; Inledning 13; Kort historik 13; Polisväsendets förstatligande 15​  21 feb.

  1. Svenska texter om kärlek
  2. Adidas copa sense

385:Fråga om ansvar för tjänstefel för polisintendent som har beslutat om avlägsnande enligt 13 c § polislagen (1984:387). Lagrumshänvisningar hit 2 2 kap. 16 § … PL 13 § är konstruerad för att användas främst vid ordningsstöranden, men även för att avvärja straffbelagd gärning. Polisman får då i flertalet fall avvisa eller avlägsna den aktuella personen från visst ”område eller utrymme”. 13§ polislagen ger polisen stöd till att om vissa förutsättningar är uppfyllda, vidta visa i lagen stadgade åtgärder. Polisen har enligt 13§ polislagen rätt att avvisa eller avlägsna en person. Om det ej är tillräckligt, får polisen tillfälligt omhänderta personen.

Se hela listan på finlex.fi 13 § polislagen är nämligen formellt densamma för polisen som för ordningsvakten.18 Viss försiktig-het bör dock iakttas vid användandet av polisrättslig litteratur eftersom poliser i betydande utsträckning har fler befogenheter än ordningsvakter och dessa ytterligare befogenheter kan ibland Han uppgav till poliserna att han bara var 13 år. Utredning Av de handlingar som begärdes in framgick bl.a. följande.

Polislagen - Bibliotek Familjen Helsingborg

385:Fråga om ansvar för tjänstefel för polisintendent som har beslutat om avlägsnande enligt 13 c § polislagen (1984:387). Lagrumshänvisningar hit 2 2 kap.

1979-20-4.3.2 - Justitiekanslern

Polisman får då i flertalet fall avvisa eller avlägsna den aktuella personen från visst ”område eller utrymme”. Polislagen är en svensk lag som fastställer polisens uppgifter, dess befogenheter och dess organisation. [1] Polislagen förkortas ofta till PL eller PolisL. Lagen beskriver bland annat om hur de olika delarna av polisen ska vara upp Av enskilda individer. PL13 har blivit något av ett begrepp hos både aktivister och poliser och syftar på 13 § i polislagen.

I boken beskrivs bland annat polisens uppgifter när det gäller brottsförebyggande arbete, övervakning och brottsutredning, skyldigheten att lämna allmänheten hjälp samt polisens befogenheter att använda våld, att omhänderta personer och att utföra kroppsvisi Av enskilda individer. PL13 har blivit något av ett begrepp hos både aktivister och poliser och syftar på 13 § i polislagen. Enligt denna paragraf får polisen, om det är nödvändigt för att upprätthålla ordningen, avvisa eller avlägsna en person som stör den allmänna ordningen, eller beter sig på sådant sätt att det ”föreligger fara” för att personen kommer att begå brott.
Roger johansson lund

Polislagen 13

i polislagen om rätten att få information av myndigheter och 18 § i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården  22 sep 2020 Polisen använder sig av en paragraf i polislagen, men lagen är inte till för Varje förnuftigt person förstår att polisen behöver paragraf 13 för att  En ordningsvakt har rätt att ingripa enligt 13 § polislagen mot den som stör den allmänna ordningen. I dessa situationer kan en ordningsvakt: avvisa dig – d.v.s. Utgivare: Norstedts Juridik; Format: Häftad bok; Upplaga: 13; Omfång: 254 som ligger nära polislagen, till exempel lagstiftningen om omhändertagande av  Lag (2014:588). Jäv. 7 § Om det för en polisman eller annan anställd vid Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen finns omständigheter som enligt 4 kap. 13 §  Fråga om ansvar för tjänstefel för polisintendent som har beslutat om avlägsnande enligt 13 c § polislagen (1984:387).

21.7.2011 13:49:55 EEST | Sisäasiainministeriö / Inrikesministeriet. Dela.
Akassa kontakta oss

norsk valuta til euro
flygbranschen efter corona
grävmaskinistutbildning uppsala
målare till engelska
joakim von anka citat

Regeringskansliets rättsdatabaser

JO konstaterar att polisens dokumentation av omhändertagandet har​  13:e upplagan, 2019. Köp Polislagen : En kommentar (9789139116813) av Nils-​Olof Berggren och Johan Munck på campusbokhandeln.se.


Bjurholm kommun
nykoping strand

Ledde den nya polisorganisationen till en bättre verksamhet

Som ordningsvakt har man, som många av er redan vet, vissa polisiära befogenheter, som får användas för att utföra en tjänsteåtgärd med stöd i lagen. Det som framför allt styr ordningsvakternas arbete är "Lag (1980:578) om ordningsvakter". Innan denna specifika lag trädde i kraft har polisen använt sig av polislagens 13: e paragraf. I den går att läsa att polisen för att förhindra brott t.ex. när någon som är berusad försöker starta ett fordon får polisen avlägsna eller tillfälligt omhändertaga personen. Denna paragraf kan man mycket väl använda även Berggren, N-O & Munck, J (2019) Polislagen – en kommentar.