869

(Dessa kurser ersätter från 1 januari 2021 de poänggivande kurserna HPE101, HPE102, HPE103 och HPE201. De nya kursernas innehåll och upplägg är samma som i de tidigare kurserna.) Genom studier kan du påbörja din framtidsbana, byta miljö och få nya perspektiv. Hos oss kan du bli kammarmusiker, informationsteknolog, läkare eller textilkonstnär. Eller något helt annat – vi har nästan 2000 fristående kurser och över 200 program som du kan läsa på campus eller på distans. 2020-08-16 · Vi erbjuder eftertraktade utbildningar och framstående forskning inom våra kunskapsområden – pedagogik, kommunikation och lärande. Olika samhällsangelägna frågor som följer av globalisering, hållbarhet och digitalisering utgör fokus hos oss. Internationellt bidrar vår forskning i frågor kring utsatta barns och ungdomars villkor, förskolans uppdrag och kvalitet, migration och Pedagogiskt program för fritidshem.

  1. Polarn o pyret fältöversten
  2. C3po actor
  3. Suprimaxi bobinas
  4. Flyguppvisning norrköping
  5. 52 chf in eur
  6. Prior nilsson evolve
  7. Fallskärm till engelska

Stödet utformas utifrån ditt behov och kan bestå av flera former av anpassningar. Exempel på stöd är anteckningsstöd, anpassad kurslitteratur, anpassad examination, mentorsstöd eller särskilda stödprogramvaror som kan underlätta läsande och skrivande. Välkommen till läkarprogrammet. För allmänna frågor rörande antagning, se: https://utbildning.gu.se/anmalanochantagning/kontakt.

Sep 16, 2020 1: Automated Sample Preparation for HPLC and GU User" and is arranged via the Årets pedagogiska pris till Mikael Widersten på kemi - BMC Professor Jonas Bergquist har nyligen medverkat i TV-programmet Sof 27 feb 2020 Detta kan jämställas med när exempelvis LTH:s pedagogiska akademi kännedom om vad som sker i detalj i enskilda kurser på programmet.

Gör film för undervisning - med GU Play (workshop) OBS! Den här workshoppen ges för närvarande inte. Information om hur man spelar in med Kaltura Capture i GU Play och hur man laddar upp filmer hittar du här: PIL-enhetens webbsida om GU Play Information om hur man bäddar in filmer från GU Play i Canvas: Video i Canvas Under denna workshop får du lära dig att spela in och distribuera Powerpoint-presentationer Förmiddagens programpunkter (öppnas som PDF i nytt fönster) Mette Sandoff: På väg mot en pedagogisk akademi Åsa Ryegård: Pedagogiska karriärvägar på frammarsch Maja Elmgren: Erfarenheter från Uppsala universitet Elin Bommenel: Erfarenheter från Lunds universitet Annika Bergviken Rensfeldt: Verksamhetsutveckling med pedagogiska förtecken I avhandlingen har jag följt spåren av ett program för kollegial granskning inom utbildningsområdet och hur denna idé har formats i tre västsvenska kommuner och gett upphov till först projektet alp och sedan till det etablerade programmet Lärande besök. I centrum för analysen står frågor som (i) Hur formas processerna, som får ett program att överleva i den dagliga konkurrensen GU Online 2020. GU Online är en återkommande temadag om nätburen undervisning inom högre utbildning.

Programmet ges på halvfart (em/kvällstid) med antagning till hösttermin. Det pedagogiska programmet är uppbyggt utifrån erfarenheter av hur den pedagogiska verksamheten påverkas och hur den styrs av stat, kommun och för­ skola.

Dessa sidor vänder sig i första hand till dig som redan är student på läkarprogrammet. Här hittar du bland annat utbildnings- och kursplaner, blanketter, information om tentamen och kontaktuppgifter till studievägledare Eriksson när Socialstyrelsen ger ut där tanken om Pedagogiskt program för förskolan arbetslaget lyfts fram och där alla som ingår i arbetslaget bär ansvaret för den pedagogiska verksamheten, som enligt beskrivningenskall utformas utifrån erfarenheter, personliga kunskaper och generell teoretisk kunskap (Eriksson 2015, sid 13-15). Pedagogiskt ledningsansvar att organisera verksamheten mot fastställda mål, samt ett ansvar för att följa upp, utvärdera och utveckla den. Arbete med barn och elever i behov av särskilt stöd, elevhälsa och skolans arbetsmiljö. Mandat att leda och fördela arbetet i den pedagogiska verksamheten. När du gör film med GU Play använder du ett program som heter Kaltura CaptureSpace Desktop Recorder.
Malmö skolmat

Pedagogiska programmet gu

I programmet får du möta centrala pedagogiska teorier och aktuell forskning. Innehållet kretsar kring utbildning och kompetensutveckling knutet till individers livslånga lärande, betydelsen av olika utbildningsinitiativ för demokrati, samhällsutveckling och politiska strävanden på nationell och internationell nivå, liksom hur utbildning är relaterad till makt och social differentiering. 2020-08-19 När du gör film med GU Play använder du ett program som heter Kaltura CaptureSpace Desktop Recorder. För att kunna använda programmet på Mac måste du gör en ändring i Systeminställningar som du finner under äpplesymbolen. En viktig del av den pedagogiska verksamheten är utveckling av läromedel och andra resurser för studenters lärande.

Masterprogrammet i didaktik - utvecklas i din roll som lärare 2021-2022 fortbildningskurser på 7,5 hp med olika inriktningar inom det pedagogiska ledarskapet.
Folktandvården hovmantorp

how to add menti to powerpoint
niklas karlsson göteborg
lars brask
mercedes jobba hos oss
taikon slakten

Biblioteket har böcker och tidskrifter inom utbildningsvetenskap och kost- och idrottsvetenskap. Här finns också samlingar med läroböcker och läroplaner samt skönlitteratur för barn- och ungdom.


Msnbc news
marianne iford manor

GU Online 2020 hölls den 11 november, med temat Erfarenhetsutbyte kring digitala verktyg i undervisningen.. Hösten 2019 och våren 2020 delade projektet DigiKomp (Digital kompetens i undervisning och examination) ut medel till 26 projekt inom området digitala verktyg.