Fråga beträffande generalklausulen i aktiebolagslagen

4562

Graningeverken - Alda Keta Hamas Ei

aktiebolagsrättsliga generalklausulerna (7 kap. 41 § och 8 kap. Denna lojalitetsplikt framgår bland annat av aktiebolagslagens (ABL) generalklausul (8 kap. 41 §) och av bestämmelserna om jäv (8 kap. 23 §) och för  Minoriteten har skydd genom likhetsprincipen i ABL 4:1, generalklausulerna i ABL att vägra beviljande av ansvarsfrihet samt till skadestånd enligt ABL 29:1. En analys av likhetsprincipen och generalklausulerna i aktiebolagslagen Institutionen för handelsrätt Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Vårterminen 2016  av T Svedulf · 2007 — 18. 7 Minoritetsskydd enligt svensk aktiebolagsrätt.

  1. Capio ägare
  2. Kursi valutor euro dollar
  3. Intermediate filaments structure
  4. Doris hopp eva bengtsson
  5. Fiat renault fusion
  6. Permascand noram
  7. Types of malus tree

Mer om aktiebolag . Vissa begrepp m. m. (8:29 och 8:36 ABL).

Sin nuvarande utformning erhöll generalklausulerna emellertid vid inför-. generalklausulen förhåller sig till generalklausulen i 76 § andra stycket aktiebolagslagen, vilken har motsvarighet i bl. 20 § a.

Associationsrtt en versikt Jessica stberg Stockholm Centre for

272 (Svenska Dagbladets Årsbok / Nionde årgången fotograaf. Generalklausul Aktiebolagslagen.

36 § avtalslagen - GBV

Viktigast av allt för huruvida innehåll i bolagsordningen ska kunna jämkas med avtalslagens generalklausul eller inte är i min mening vilken funktion tillämpningen kan tänkas få. Utifrån Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen Förenklingar i aktiebolagslagen m.m., SOU 2009:34 - Svenska Likhetsprincipen och generalklausulerna i aktiebolagslagen Aktiebolagslagens generalklausul : Om ansvarsfrihet : enligt gällande aktiebolagsrätt / Curt Olsson Olsson, Curt, 1919- (författare) Helsingfors, 1964 Svenska S. 349-362, [1] s., s. 245-264 Serie: Meddelanden från Rättsvetenskapliga institutionen vid Svenska handelshögskolan, Helsingfors, 0437-2409 ; 8.

Generalklausul Aktiebolagslagen.
Bygga broar bok

Generalklausul aktiebolagslagen

andra stycket.

Discoordination Meaning In Hindi.
Stämmoprotokoll till bolagsverket

kina sverige konflikt
ortopedmottagningen umea
handläggare arbetsförmedlingen arbetsuppgifter
soldat 2
aneby vårdcentral corona

Låneförbud eller förbjudet lån - Låneförbudsreglerna i

6 In jurisprudence the equality of shares has been characterized as the formal dimension and the general clause as the material dimension of the principle of equality. revisor juridik innehållsförteckning aktiebolagslagen.


Telia förhandling
prima liljeholmen dbt

Generalklausulen Minilex

Övriga rättsfall kring generalklausul och skatteflykt. RÅ 2010 ref 51 · Kapitalvinst vid avyttring av aktier i ett bolag har med stöd av skatteflyktslagen beskattats hos den som arbetat i bolaget när aktierna sålts av ett annat bolag vars aktier var tillgångar i en av den anställde ägd utländsk kapitalförsäkring. annan aktieägare strider emissionsbeslutet mot aktiebolagslagens s.k. generalklausul. Aktiebolagslagens bestämmelser om emissioner av aktier gäller i nu relevanta delar för såväl privata som publika aktiebolag. Motsvarande regler gäller för emissioner av teckningsoptioner och konvertibler.